kongsang philava

Kongsang Philava

Kongsang Philava Oh iwui Kongsang Philava; Khina shemlo nali. Ngachanlei okathuina; Oh, nawui khamatha. Khina sakhui kachanglo nali; Nganaipat kahai nazak; Mathingrik kahai na uklung; Kahao yao, oh nawui khamatha. Ato aze, zingsho zingtun; Ngayaophup…